Cele ogólne muzycznych spotkań:

 • rozwój emocjonalny,  umiejętność nazywania własnych emocji, radzenie sobie z emocjami: ze smutkiem, strachem, złością itp.
 • wyrażenie siebie poprzez ekspresję i emocję w działaniach twórczych – skupienie się na emocjach „tu i teraz”
 • rozwój wrażliwość
 • rozwój zdolności pozamuzycznych
 • poznanie własnej hierarchii w grupie
 • rozwój społeczny / polepszenie komunikacji – współpracy, wzajemności, relacji i empatii
 • samoświadomość dziecka, radość i zadowolenie
 • podnoszenie samooceny
 • wzbudzenie kreatywności
 • kształcenie wyobraźni ruchowo-przestrzennej
 • rozwój procesów poznawczych: uwaga, pamięć, szybkość reakcji, spostrzegawczość, koncentracja uwagi itp.
 • motywacja do działania
 • poznanie podstawowych terminów muzycznych
 • rozwój przez zabawę
 • odprężenie, rozluźnienie

Formy działań:

 • improwizacja instrumentalna, wokalna i ruchowa
  pomaga zintegrować grupę, rozbudza kreatywność, dzięki niej dzieci mogą spróbować przedstawić własne stany emocjonalne.
  Wymaga koncentracji uwagi, współpracy.
 • śpiew – dzięki wspólnemu śpiewaniu budujemy spójność grupy, stymulujemy ekspresję
 • gra na instrumentach ćwiczymy umiejętności społeczne.
 • ruch przy muzyce – zabawy muzyczno – ruchowe: aktywność  ruchowo-wzrokowa, słuchowo-ruchowa, np. łączenie ruchu z rekwizytami, instrumentami, odtwarzanie prezentowanych wzorów ruchowych, odtwarzanie muzyki ruchem, reagowanie ruchem na polecenia słowne, śpiewanie z jednoczesnym wykonywaniem rytmu. Dzieci spontanicznie i ekspresyjnie reagują na muzykę, można zaobserwować poziom energii dziecka, w trakcie ruchu, we wspólnym tańcu widoczna staje się relacja – poczucie wspólnoty, taniec może zaktywizować i zintegrować grupę. Taniec, ruch
  i gesty  pozwalają rozładować energię, wyrazić swoje emocje, ekspresję.
 • działania plastyczne – „przekładanie” wrażeń przy muzyce na  formę plastyczną, integracja grupy przy wspólnych pracach  itp.
 • opowiadania i dyskusje o bohaterach bajek