Muzykoterapia grupowa dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Podczas warsztatów będziemy wspólnie z dziećmi tworzyć improwizacje wokalne, instrumentalne, ruchowe. Scenariusze zajęć będą „elastyczne”, czyli modyfikowane na bieżąco, w zależności od reakcji odbiorców, zaangażowania w działanie oraz relacji z grupą. Ważne jest aby dzieci nie czuły się oceniane, aby wiedziały, że nie można zagrać ani zaśpiewać źle. Priorytetowe jest  zaangażowanie dzieci w działanie, wspólna komunikacja, atmosfera zaufania i bezpieczeństwa. Umiejętności muzyczne podopiecznych nie mają tutaj żadnego znaczenia.

                                               Nie możesz przyjechać do nas? Zaproś nas do siebie.

ZAPISY:  edumuzarte@gmail.com
Aleksandra Konieczny : +48 734 446 181
Alina Adamczyk
 : +48 518 991 101